ایام فاطمیه به روایت یک مستشرق آلمانی

262

یک مستشرق آلمانی که در ایام فاطمیه به ایران امده و گزارشی مفصل از این ایام را به چاپ رسانیده.

فطرس مدیا 735 دنبال کننده
pixel