آموزش نحوه ی ورود به سامانه کلاس مجازی ایپندار با تلفن همراه

120
در این آموزش به شما یاد می دهیم که چگونه به عنوان کاربر به وسیله تلفن همراه خودتون به سامانه کلاس مجازی ایپندار وارد شوید.
pixel