آغاز فعالیت دوباره صرافی ها

194

صرافان به عنوان کارگزاران انتقال وجوه برای شبکه بانکی وارد عرصه فعالیت می شوند.

کلاکت
کلاکت 10.6 هزار دنبال کننده