عمل جراحی سزارین

3,265
سزارین یک عمل جراحی جایگزین زایمان طبیعی است.در زایمان طبیعی نوزاد با فشار آوردن و مادر و انقباض عضلات او از کانال واژن بیرون می آید که این روش با درد بسیار زیادی همراه است ولی در روش سزارین بوسیله یک برش عرضی در زیر شکم و بالای اندام تناسلی زنانه نوزاد از درون شکم مادر خارج می گردد البته این برش در مواردی می تواند طولی نیز باشد که در این صورت امکان زایمان طبیعی برای زایمان های بعدی از بین خواهد رفت.
طبیب کده 11 دنبال کننده
pixel