تولید گریتینگ الکتروفورج (Electroforged grating)

323

مراحل ساخت گریتینگ- اتصال چهارپهلو تابیده(کراس بار) به تسمه(فلت بار) به وسیله نیروی پرس در حدود180 - 200 تن و جریان بالای الکتریکی در حدود A 35000 - 50000 و ولتاژ پایین در حدود 10 تا 12 ولت - شرکت توسعه شبکه های فولادی آسیا(تشفا) - WWW.TASHFA.NET