داغترین‌ها: #Copa America 2019

فراسینما: نماهای خدایی در سینمای مارتین اسکورسیزی

2,420

«نماهای خدایی» که با فیلمبرداری از فراز سوژه به دست می آید یکی از نشانه ای تکنیکی مارتین اسکورسیزی، فیلمساز صاحب سبک آمریکایی است. در این ویدئو که ساختهٔ یورگ لوئنگو است تعدادی از این نماها در فیلم های اسکورسیزی را می بینیم. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 9 هزار دنبال کننده