تبدیل شیرابه به آب مصرفی کشاورزی

51

شبکه پنج- 19 تیر 98- 18:30 | شیرابه هایی که در گذشته ای نه چندان دور محیط زیست را آلوده می کردند، حالا با فعال شدن تصفیه خانه آرادکوه، درختان به خصوص درختان جنگل ها را سیراب می کنند. در این تصفیه خانه روزانه 300 متر مکعب شیرابه پسماند به آب قابل مصرف کشاورزی تبدیل می شود.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده