سخنان دکترعاملی در همایش بین المللی ظرفیت انقلاب اسلامی، کارآمدی و کارنامه نظام

65
65 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

دکتر سعید رضا عاملی: کانونی ترین دستاورد انقلاب اسلامی سرمایه انسانی آن است yon.ir/sccr875