فصل 8-3- موج و مدولاسیون (قسمت سوم)

51
دوره آموزشی : آنچه یک متخصص شبکه Wi-Fi می بایست بداند ؟ (فصل هشت - قسمت سوم) در این فصل به معرفی موج و روشهای حمل دیتا بر روی آن می پردازیم . همچنین با مشکلاتی که ممکن است بر روی موج ما اثر بگذارد بیشتر آشنا می شویم .
pixel