موتور سیکلت هوشمند بی ام دبلیو که هرگز نمی افتد

1,049

رونمایی از موتور سیکلت هوشمند بی ام دبلیو که تعادل خود را حفظ می کند و هرگز نمی افتد. این موتور سیکلت، با اشاره دست راننده خود، راهنما می زند و پس از پیاده شدن راننده خود، جک اتوماتیک خود را فعال می کند.

LELB Society
LELB Society 137 دنبال کننده