دعوای کیهان و خانم بازیگر بالا گرفت

876
jpeg-media.com معتمد آریا : که هرجا که رفتم، در طی این ۴۰ سال، توقف برایم ایجاد کردند کیهان : حالا که پیرزن شده اید، نمکدان نشکنید
pixel