آموزش پروژه محور دایرکتور از استاد تبیانیان جلسه 1

878

کلوب کشوری کامپیوتر حاوی صدها فیلم ، انیمیشن ، کتاب و محتواهای آموزشی دیگر در خدمت جوانان این مرزو بوم می باشد.