پروژه شمارنده خودرو با opencv

130
پروژه شمارنده خودرو با opencv و سی پلاس پلاس به همراه سورس کد
pixel