تبلیغ تامل برانگیز گوگل برای اندروید

315

در این تبلیغ نشان داده می شود که پیانو 88 کلید دارد و هر کدام از آنها صدای متفاوتی دارند. این موضوع کاملا در راستای سیاست های اندروید است که می شود آن را بی نهایت تغییر داد و تنظیم کرد مانند پیانو که بی نهایت می توان با آن موسیقی ساخت.

Rayaneh
Rayaneh 48 دنبال کننده