نمایش چگونگی تشکیل سنگ کلیه

1,942

درصورت داشتن سابقه سنگ کلیه یاکلیه سنگ ساز حتمابامصرف مایعات فراوان وتحرک ازتشکیل سنگ پیشگیری کنید

m

m

1 سال پیش
ربات لایک رایگان اینستاگرام t.me/LikeNowBot