صدرالساداتی و قلیان دوسیب!/فیلترشکن18

6,032

از کمپین شفاف سازی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی تا قایم موشک بازی صدرالساداتی ها در این شماره از فیلتر شکن از شگفتی ها در جشنواره شهید رجایی هرمزگان گفتیم و از فیک نیوزهایی گفتیم که مثلا خواستند حال به مدیرعامل سازمان قشم بدهند اما....