روحانی خطاب به منتقدان: این حرفها به شما نیامده

3,768
وضع مردم خوب نیست اما این حرفها به شما نیامده
خبرازما 403 دنبال کننده

u_6812052

8 ماه پیش
ازت متنفریم

mohammadjavadsh

8 ماه پیش
وای رو رو برم. روت رو کم کن

_yazdan۱_

8 ماه پیش
هزارهکتار بیشتر شده و هزاران نفر به بیکاران اضافه شده چطور ممکنه؟

mohammadjavadsh

8 ماه پیش
این چرا روش کم نمشه . خیلی رو داره

u_3063255

8 ماه پیش
پس غلطهائی هم که قبل از ریاستت میکردی به تو نیامده بود معلوم شد غلط اضافی میکردی

ترس ازامام زمان

8 ماه پیش
دوسال قبل ترور کنیداین نفوذی راحسن جاسوس رادادم دستور امام زمان است و شما تند تند ویدیوهای ما راخاموش می کنید و سیل وملخ وزلزله وشورش بپا می شود

عادل

8 ماه پیش
اونوقت خونه شما کجا هست ؟
pixel