شرح شغل - مدرک یا تخصص و تجربه - مدیریت منابع انسانی - دکتر آرین قلی پور

292

⭕️ بخشی از کلاس درس شرح شغل MBA یکساله مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران