بلند کردن بچه توسط عقاب...

13,874
حیوانات ویدئو این فیلم زمان های بلند شاهین کودک و شاهین ویدئو با آگاهی کامل پسران - مردان است. در اولین ویدئو شاهین های وارد - وارد با آگاهی کامل انتخاب کنید تا به کودک که در باغ بازی می شد. اما عقاب بعد کاهش یافته بود نوزاد، احتمالا به خاطر آن بیش از حد سنگین است یا شاید به این دلیل که توسط یک فرد بزرگسال تا پرندگان تعقیب
3 سال پیش
# بچه
20 92 دنبال کننده
pixel