در حال بارگذاری
پخش خودکار بعدی:
؟
با فعال بودن پخش خودکار، در صورتی که سایت را رها نکرده باشید، پس از پایان نمایش، ویدیو بعدی پخش می‌شود.
نماهنگ تولیدی (18 ویدیو)
18 / 7
شهیدحسن باقری ( اتمام حجت با فرماندهان )

شهیدحسن باقری ( اتمام حجت با فرماندهان )

3,764
بنام خدا:عملیات رمضان شکست خورده بود؛بعدازعملیات؛حسن فرماندهان گردانهارافراخواندتاباآنهااتمام حجت کند؛عصبانی بود؛اوبسیاری ازحوادث تلخ عملیات را گوشزدکرده بود؛وی میدیدکه بعدازپیروزی درخرمشهرنوعی غروربرفرماندهان غلبه کرده ؛اواسط تیر61وقتی نیروهای قرارگاه رابرای عملیات آماده میکرد؛تاکیدش برشناساییهای دقیق بودامامیدیدبعضی ازفرماندهان برخلاف گذشته کارراجدی نمیگیرندواین همان چیزی بودکه حسن رانگران میکرد
4 سال پیش
مذهبی
دیدگاه‌ها