عمل جراحی مجرای اشکی دکتر یاسر خاکپور جراح و متخصص چشم رشت

954
عمل جراحی مجرای اشکی برای رفع انسداد مجرای اشکی انجام می شود اگر مجرای اشکی دچار انسداد باشد فرد دچار اشک ریزش و حتی ترشحات چشمی می شود بعد از تست کردن مجرای اشکی توسط چشم پزشک نیاز به عمل برای بیمار توضیح داده می شود درصورت وجود انسداد معمولا تنها راه درمان عمل می باشد و درمان دارویی چندان موثر نمی باشد
pixel