کامپوزیت دندان

8,797
کامپوزیت دندان یا درمان کامپوزیت ونیر برای اصلاح بی نظمیهای کم تا متوسط و یا روشنتر کردن رنگ دندان استفاده میشود. در این ویدیو دکتر غزال آرش راد مراحل انجام کامپوزیت دندان را به نمایش میگذارد
pixel