ترفندهاي گذر از خوان مصاحبه دكتري (بخش اول)

273
در اين ويديو به نكاتي ساده اما حياتي، براي موفقيت در مصاحبه دكتري پي خواهيد برد.
cloudschool 2 دنبال کننده
pixel