44 کشته در اثر سقوط اتوبوس در دره !

2,599
در حادثه انحراف اتوبوس دو طبقه از جاده ای کوهستانی در جنوب پرو و سقوط آن به مسیلی در عمق هشتاد متری از جاده، دست کم 44 نفر کشته شدند.
کلاکت 15.5 هزار دنبال کننده
pixel