اشک های نیمار پس از مصدومیت برابر قطر

1,459

نیمار در دیدار برابر قطر درحالی که برخوردی با کسی نداشت اما به دلیل مصدومیت قدیمی با اشک های خود مجبور به ترک زمین شد

کلاکت اسپرت
کلاکت اسپرت 8.6 هزار دنبال کننده