گروه یاران درمانگران ایران (یادا)

62
گروه یادا یا همان یاران درمانگران ایران به به مراکز درمانی در راه مقابله با ویروس کرونا کمک میکنند. و در این مسیر پرستاران و پزشکان ما را تنها نگذاشتند.
Tehranyaar 6 دنبال کننده
pixel