چگونه از یاران امام زمان باشیم؟

261

هر کدام در فکر حوایج شخصی خود هستیم، و به فکر آن حضرت [امام زمان (علیه السلام)] – که نفعش به همه برمی گردد و از اهمّ ضروریّات است - نیستیم! [در محضر بهجت:2/27

جام جمکران
جام جمکران 987 دنبال کننده