مهندسی پزشکی و انسان

17,288
مهندسی پزشکی بیومواد بیوالکتریک بیوالکترونیک
سال دوم دانشکده
%79
کارگردان: رسول صدرعاملی مدت زمان: یک ساعت و 38 دقیقه
سال دوم دانشکده
pixel