هر طور شده پول دربیارید

2,894

در این شرایط بازار شما چی کار می کنید ؟ چه استراتژی برای زمان بحران دارید ؟ فروشتون بیشتر شده یا کمتر ؟