پزشکان در چه مواقعی راکوتان تجویز میکنند؟

737

آکوتان بعنوان قوی ترین داروی درمان جوش، یکی از داروهایی است که پزشکان تا بتوانند از تجویز آن خودداری میکنند. اما گاهی اوقات تجویز آکوتان الزامی است. اگر مایلید بدانید در چه مواردی آکوتان تجویز میشود، به ویدیویی که دکتر خلیل یعقوبی متخصص پوست درباره موارد مصف راکوتان توضیح داده اند، گوش کنید.