رهایی از زندان ذهن ۲

176

همه ی ما به یه نحوی زندانی ذهن خودمون هستیم و این زندان ، زندانبانی داره که دست پرورده ی خودمونه! فقط کمی زیرک تر، کارکشته تر، بی رحم تر و لجبازتر از ماست. تنها راه خلاص شدن از دست یه همچین ذهنی و زندانبانی گرفتن مرخصی، اونم به صورت کوتاه و موقت هست. این مرخصی های ناچیز کم کم ذهن ما رو آماده میکنه برای رهایی و استقلال عقل و رای. شاید در ابتدا تلاشهای ما برای رهایی بی نتیجه جلوه کنند؛ ولی کم کم هر دو با هم کنار میان و سازش می کنن و این سازش ها ابتدای راه موفقیت و زندگی کردن هست.

قانون صفرم
قانون صفرم 5 دنبال کننده