افتتاحیه نمایشگاه گروه هنری کمند

141
افتتاحیه نمایشگاه گل واژه های کمند در آتشزاد در روز چهارم مرداد ماه . مدیر گروه هنری و نمایشگاه گردان: کمند محمدی مشاور هنری: فرشته فاتحی نیکو مشاور رسانه ای: دکتر مهدی جاوید پور . هنرمندان: کمند محمدی الهام قاسم پور ریحانه رهبری نرگس موسوی فاطمه جعفری راحیل جعفری زینب البادی زهرا اقبالی لیلا زارعی ثریا صانعی مهشید رضازاده الهام اسکندری مینا فروغی لاله دانشیان مریم حاجی علی مرضیه وزیری حمید آقا محمد
pixel