تقدیر از پیشکسوت فیزیک، استاد فرهاد اردلان - گردهمایی سراسری فیزیک ۹۹

253
تقدیر از پیشکسوت فیزیک، استاد فرهاد اردلان - نشست اعضای انجمن فیزیک ایران در گردهمایی سراسری فیزیک ۹۹ The Physics Society of Iran Annual Meeting - Jan. 2021 گردهمایی سراسری فیزیک ایران پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۹ نشست اعضای انجمن فیزیک ایران - تقدیر از پیشکسوات فیزیک ایران استاد فرهاد اردلان اطلاعات بیشتر: www.psi.ir/f/meeting99
pixel