پارادایس؛ شهری سوخته که دیگر بهشت کالیفرنیای آمریکا نیست

82

آتش سوزی مهیب کالیفرنیا که به کشته شدن بیش از ۸۵ نفر انجامید، بسیاری را هم بی خانمان کرد. شهر پارادایس که کانون اصلی آتش سوزی بود به طور کامل نابود شده و به شهر دود و خاکستر تبدیل شده است. ساکنان این شهر به دلیل سرعت زیاد گسترش آتش، غافلگیر شدند. کارشناسان می گویند، بازسازی این شهر با بیست هزار سکنه سالها زمان خواهد برد. *** منبع: یورونیوز