زبان آلمانی و یک نکته ی تلفظیِ حیاتی - آموزشگاه زبان گویش قزوین - شروین امام

226

در آلمانی در تلفظ "ch" چندتا نکته خیلی مهم و متفاوت وجود داره که در این ویدئو میتونید به طور کامل بررسیش کنید. . GooyeshQazvin.com