سنسور باد لاستیک پورشه پانامرا، تنظیمات، تعمیر، فروش و نصب Porsche Panamera TPMS

125

سنسور فشار باد لاستیک انواع خودروها تخصص ماست. ۰۹۱۲۹۴۹۳۶۵۱ و ۰۹۱۲۷۲۸۶۱۴۱