انیمیشن ۳بعدی معرفی کتاب زندگانی حضرت محمد(ص)

117

معرفی کتاب زندگانی حضرت محمد(ص) از مجموعه پنج تن (ع) این اثر ماندگار شرح مفصل زندگانی حضرت محمد(ص) است به قلم ساده و در عین حال شیوای آیت الله سید هاشم رسولی محلاتی نوشته شده و شامل دوران قبل از بعثت، دوران هجرت تا پایان رحلت ختمی مرتبت است.