توضیحات سخنگوی دولت درباره پرونده حسین فریدون

73
ربیعی در نشست خبری: آقای فریدون در دولت قبل از دولت آقای روحانی در دانشگاه پذیرفته شده است آقای فریدون پیش از انقلاب در سن 16 سالگی بازداشت شده است بعد از انقلاب هم سابقه جانبازی دارد، انتقال ایشان به دانشگاه شهید بهشتی قانونی بوده است آقای دکتر روحانی اعلام کرد که هیچ خط قرمزی ندارد و فقط انتظار داوری منصفانه دارد هیچ فردی از سوی دولت، دخالتی در پرونده آقای فریدون نداشته است اجازه دهید دادگاه کار خود را انجام دهد برادر رییس جمهور بودن قطعا هیچ مزیتی برای آقای فریدون در این پرونده نداشته است
pixel