کامپوزیت دندان یا ونیر کامپوزیت چیست؟

3,425
توضیح کامپوزیت دندان به زبان ساده از زبان دکتر گرشاسب. در این ویدیوی کوتاه با تعریف ونیر کامپوزیت و مزایا و معایت کامپوزیت دندان آشنا می شوید.
pixel