داغترین‌ها: #Copa America 2019

پارک فناوری پردیس در نمایشگاه الکامپ- قسمت اول

303

گزارش تصویری حضور شرکتهای عضو پارک فناوری پردیس به همراه واحدهای ستاد پارک در نمایشگاه الکامپ