کرمانِ بی استاندار

98

کلیپی از وضعیت پهناورترین استان کشور که بدون سکاندار مانده است.

armanekerman
armanekerman 10 دنبال کننده