زندگی

55

کارگردان:ایلیا محمدی / نویسنده:ایلیا محمدی / فیلم بردار:ایلیا محمدی / تدوین گر:ایلیا محمدی / بازیگران:- / شهر:تهران / پایه:هفتم

شیوع
%88
کارگردان: استیون سودربرگ مدت زمان: یک ساعت و 40 دقیقه
شیوع
pixel