موفقیت آدم های بزرگ برگرفته از تفکرات انهاست

34,796
تفکر غنی و ثروتمند نقش موثری در موفقیت انسان ها ایفا میکند مشروط بر اینکه فعل و عمل آنها در راستای باورها و اعتقاداتشان باشد و نه صرفا از سر ترس و اجبار! تا مفیدتر و موثرتر واقع شود. در حوزه کسب و کار نیز توجه به این نکته ضروری گام مهمی در پیشرفت و موفقیت مجموعه به شمار میرود. شرح کامل این نکته در ویدئوی بالا...
بنیاد میر 478 دنبال کننده
pixel