Prediction of microRNA - Disease Association

32
‌روش های مقابله با بیماری در حوزه‌ی بیوانفورماتیک عموما به کشف دارو برای هدف قراردادن پروتئین ها در سلول، محدود شده است. آیا این شیوه، شیوه‌ی موثری است؟ چه مقدار از داده‌های ژنتیکی ما به پروتئین‌ها ترجمه می‌شوند؟ در شیوه‌های نوین، تمرکز محققین بر روی شناسایی آر‌ان‌ای‌ها و عملکرد‌های آن‌ها در سلول و ارتباط آن‌ها با بیماری‌ بوده است تا بتوانند با هدف قرار دادن آن‌ها گام دیگری در جهت درمان بیماری‌ها بردارند. اما مرحله‌ی اول کشف ارتباط بیماری و آر‌ان‌ای‌هاست. در این سمینار علاوه بر پاسخ به سوالات ذکر شده، پایگاه داده های مربوطه را ببرسی می نماییم روش‌های محاسباتی کشف ارتباط بیماری-میکروآران‌ای را معرفی می‌کنیم و همچنین به چالش‌هایی که با آن‌ها مواجه هستیم می‌پردازیم.
CBRC 58 دنبال کننده
pixel