معرفی دکتر علیرضا امیرسیف الدینی موسس و رئیس بخشTMD,CMD بیمارستان اینی هانوفر

108
معرفی دکتر علیرضا امیرسیف الدینی موسس و رئیس بخشTMD,CMD بیمارستان اینی هانوفر آلمان،در نوزدهمین کنگره انجمن پروستودونتیست های ایران و دومین سمینار دندانپزشکی دیجیتال ۱ الی ۴ بهمن ماه ۱۳۹۸ برج میلاد-تهران
5 ماه پیش
# TMJ
# TMD
# CMD
pixel