آیا عمل پروتز سینه می تواند به سرطان سینه ختم شود؟

1,677

در تحقیقات انجام شده هنوز رابطه ای بین سرطان سینه و پروتز سینه کشف نشده است.

filimo
تگزاس 2
%97
کارگردان: مسعود اطیابی مدت زمان: یک ساعت و 39 دقیقه
تگزاس 2