اجرای طرح شهید سردار سلیمانی در مجموعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

76
آغاز اجرای طرح شهید سردار سلیمانی در مجموعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در راستای گام چهارم بسیج ملی مبارزه با کرونا/ تصویر و تدوین: روح الله دلیر/ گوینده و خبرنگار: سیدمرتضی موسوی
pixel