سخنرانی محمدرضا حائری در شورای شهر مردم

1,801

نشست «شورای شهر مردم امکانات و محدودیت ها» در موسسه دین و اقتصاد با حضور دکتر مراد ثقفی، دکتر حسین راغفر، محمدرضا حائری و یاشار سلطانی در عصر پنج شنبه ۱۹ اسفند برگزار شد.

شبکه نظر
شبکه نظر 47 دنبال کننده