سخنرانی افشین بختیار در آیین سپاس سیمون آیوازیان

130
سخنرانی افشین بختیار در آیین سپاس سیمون آیوازیان / آیین سپاس سیمون آیوازیان از سوی جشنواره ملی عکس شاهنامه و به کوشش کورش جوادی در اسفندماه 97 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد .
pixel