فوری: واکنش تنـد آمریکا به نقض برجام از سوی ایران/جلسه اضطراری در اروپا

77
فوری: واکنش تنـ د آمریکا به نقض بر جام از سوی ایران/ جلسه اضطرا ری در اروپا در مورد ایران!
نفیسه خاتون 41.7 هزار دنبال کننده
دل - فصل 1 قسمت 38
%80
کارگردان: منوچهر هادی مدت زمان: 51 دقیقه
دل - فصل 1 قسمت 38
pixel