فوری: واکنش تنـد آمریکا به نقض برجام از سوی ایران/جلسه اضطراری در اروپا

77
فوری: واکنش تنـ د آمریکا به نقض بر جام از سوی ایران/ جلسه اضطرا ری در اروپا در مورد ایران!
نفیسه خاتون 42.9 هزار دنبال کننده
pixel